SEKTOR TENAGA

TERAS 1: MENINGKATKAN 20% CAMPURAN KAPASITI TENAGA BOLEH BAHARU (TBB) MENJELANG 2025

INISIATIF 1 (1.1): MENCAPAI SASARAN TENAGA BOLEH BAHARU (TTB) 2019

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan campuran TBB dalam bekalan elektrik negara.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Tenaga Boleh Baharu (RE)
JABATAN/AGENSI
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
  • Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
  • Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
  • Kerajaan Negeri
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Sebanyak 420MW yang mencapai Tarikh Operasi Komersial
311MW (74%)
  1. Sebanyak 720MW kuota dianugerahkan kepada pembida
Pengumuman penganugerahan kepada pembida (25%)
  1. Penyediaan Pelan Tindakan untuk TBB (RETR 2035)
1 Sesi libat urus (25%)