SEKTOR TENAGA

TERAS 1: MENINGKATKAN 20% CAMPURAN KAPASITI TENAGA BOLEH BAHARU (TBB) MENJELANG 2025

INISIATIF 4 (1.4): PELAKSANAAN PROJEK TENAGA BOLEH BAHARU (TBB) BUKAN SOLAR

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Inisiatif ini bertujuan untuk mempelbagaikan sumber penjanaan TBB dalam sumber bekalan elektrik negara.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Tenaga Boleh Baharu (RE)
JABATAN/AGENSI
  • Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
  • Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
  • Kerajaan Negeri
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Melaksanakan e-bidding
2 proses bidaan disasarkan dilaksanakan pada suku tahun keempat
  1. Memastikan projek Feed-in Tariff yang telah dianugerahkan mencapai Tarikh Operasi Komersial
30MW disasarkan mencapai Tarikh Operasi Komersial pada suku tahun keempat