SEKTOR TENAGA

TERAS 1: MENINGKATKAN 20% CAMPURAN KAPASITI TENAGA BOLEH BAHARU (TBB) MENJELANG 2025

INISIATIF 5 (1.5): PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI TENAGA BOLEH BAHARU (TBB) DI PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI (SEDA)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Memudahcara penglibatan sektor swasta dalam usaha pembangunan Tenaga Boleh Baharu (TBB).
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Tenaga Boleh Baharu (RE)
JABATAN/AGENSI
  • Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
  • Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
  • Kerajaan Negeri
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengadakan program fasilitasi yang dihoskan oleh Menteri/Timbalan Menteri
1 program fasilitasi yang dihoskan oleh YB Menteri/ YB Timbalan Menteri disasarkan dilaksanakan pada suku tahun keempat
  1. Membangunkan portal Tenaga Boleh Baharu (TBB)
Pembangunan portal Tenaga Boleh Baharu (TBB) disasarkan siap pada suku tahun ketiga