SEKTOR TENAGA

TERAS 1: MENINGKATKAN 20% CAMPURAN KAPASITI TENAGA BOLEH BAHARU (TBB) MENJELANG 2025

INISIATIF 6 (1.6): MENYEDIA AKSES YANG LEBIH LUAS UNTUK SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU (TBB)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Menyediakan opsyen pembelian TBB (green energy) kepada pengguna.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Tenaga Boleh Baharu (RE)
JABATAN/AGENSI
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
  • Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
  • Kerajaan Negeri
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Melaksanakan projek rintis direct Renewable Energy (RE) sourcing (RE Electron)
Disasarkan pelaksanaan projek rintis direct Renewable Energy (RE) sourcing (RE Electron) pada suku tahun ketiga
  1. Melaksanakan projek rintis indirect Renewable Energy (RE) sourcing (RE Certificate)
Pelaksanaan projek rintis indirect Renewable Energy (RE) sourcing (RE Certificate) disasarkan pada suku tahun keempat