SEKTOR TENAGA

TERAS 2: MENCAPAI 8% PENJIMATAN MELALUI KECEKAPAN TENAGA MENJELANG 2025

INISIATIF 9 (2.3): PENINGKATAN KESEDARAN MELALUI KEMPEN KESEDARAN DAN PROMOSI

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam (Communication, Education, Participation & Awareness (CEPA)) melibatkan semua peringkat masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran tentang kecekapan tenaga, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pengetahuan dan kesedaran yang lebih baik akan membawa kepada perubahan pemikiran, tingkah laku dan tabiat.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Tenaga Lestari (TL)
JABATAN/AGENSI
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
  • Malaysia Green Technology Corporation (MGTC)
  • Yayasan Hijau Malaysia (YAHIJAU)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. EE Run 2019
Pelaksanaan Program EE Run 2019 disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. National Energy Award (NEA) 2019
Pelaksanaan program National Energy Award (NEA) 2019 disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. International GreenTech & Eco Product Exhibition & Conference Malaysia (IGEM) 2019
Pelaksanaan program International GreenTech & Eco Product Exhibition & Conference Malaysia (IGEM) 2019 disasarkan pada suku tahun keempat
  1. EE Challenge
Pelaksanaan program EE Challenge disasarkan pada suku tahun keempat