SEKTOR TENAGA

TERAS 3: MENINGKATKAN TADBIR URUS INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA (MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRY (MESI))

INISIATIF 10 (3.1): MENGUKUHKAN PEMANTAUAN DAN PENGUATKUASAAN SURUHANJAYA TENAGA (ST) DI PERINGKAT PERKHIDMATAN

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Pengukuhan Minimum Service Level (MSL) dan Guaranteed Service Level (GSL) dilaksanakan bagi memastikan tahap penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan mencapai tahap perkhidmatan memuaskan.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri (RPI)
JABATAN/AGENSI
Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
  • Khazanah
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengadakan sesi konsultasi dengan pemegang taruh
1 Sesi konsultansi telah diadakan
  1. Memperkukuhkan Minimum Service Level (MSL) dan Guaranteed Service Level (GSL)
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua