SEKTOR TENAGA

TERAS 3: MENINGKATKAN TADBIR URUS INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA (MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRY (MESI))

INISIATIF 12 (3.3): PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN ADUAN DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Penambahbaikan aduan oleh pihak ST untuk memastikan aduan pelanggan dapat diselesaikan.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri (RPI)
JABATAN/AGENSI
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
  • MyPower
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengadakan sesi konsultasi dengan pemegang taruh
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Menyediakan garis panduan berkaitan aduan kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB)
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Melaksanakan kajian oleh pihak konsultan
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Memperkasakan jawatankuasa penyelesaian pertikaian
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun keempat