SEKTOR TENAGA

TERAS 3: MENINGKATKAN TADBIR URUS INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA (MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRY (MESI))

INISIATIF 13 (3.4): SEMAKAN SEMULA CUSTOMER CONECCTION CHARGES (CCC)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Memastikan Customer Conecction Charges (CCC) yang ada memenuhi kehendak industri terkini.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri (RPI)
JABATAN/AGENSI
Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengadakan sesi konsultasi dengan pemegang taruh
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Menyemak semula bayaran yang dikenakan untuk pembinaan insfrastruktur di zon industri
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua