SEKTOR TENAGA

TERAS 3: MENINGKATKAN TADBIR URUS INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA (MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRY (MESI))

INISIATIF 14 (3.5): MEMASTIKAN TARIF ELEKTRIK YANG KOMPETITIF DAN MAMPU BAYAR

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Memastikan tarif yang dibayar oleh pengguna elektrik adalah kompetitif.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri (RPI)
JABATAN/AGENSI
Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Melaksanakan kajian kos terhadap penggunaan arang batu bergred premium atau rendah
1 kajian kajian kos terhadap penggunaan arang batu bergred premium atau rendah telah diadakan
  1. Menyemak semula harga gas dan arang batu
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Mengkaji pelaksanaan Imbalance Cost Pass through (ICPT)
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun keempat