SEKTOR TENAGA

TERAS 3: MENINGKATKAN TADBIR URUS INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA (MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRY (MESI))

INISIATIF 15 (3.6): MENGUKUHKAN GRID

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan tahap kecekapan lampu jalan dan pengurusan penggunaan elektrik domestik.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri (RPI)
Bahagian Dasar dan Perancangan(DP)
JABATAN/AGENSI
Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengadakan sesi konsultasi dan komunikasi yang berterusan dengan pemegang taruh
1 sesi konsultansi telah diadakan
  1. Melaksanakan pemasangan lampu LED
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Melaksanakan pemasangan Smart Meter (AMI)
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun keempat