SEKTOR TENAGA

TERAS 3: MENINGKATKAN TADBIR URUS INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA (MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRY (MESI))

INISIATIF 16 (3.7): RESERVE MARGIN YANG OPTIMUM

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Memastikan rezab bekalan elektrik berada pada tahap yang optimum untuk menampung permintaan waktu puncak dan luar jangka.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri (RPI)
Bahagian Dasar dan Perancangan(DP)
JABATAN/AGENSI
Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif (JPPPET)
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun ketiga