SEKTOR TENAGA

TERAS 4: MEMASTIKAN KELESTARIAN INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI SABAH (SABAH ELECTRICITY SUPPLY INDUSTRY (SESI))

INISIATIF 17 (4.1): PENAMBAHBAIKAN STRUKTUR PEMILIKAN SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. (SESB)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Langkah awal ke arah penyerahan kuasa bekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Inisiatif ini juga penting untuk menstabilkan kedudukan kewangan Sabah Electricity Sdn. Bhd (SESB).
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Dasar dan Perancangan(DP)
JABATAN/AGENSI
  • Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik (PPKBES)
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Kementerian Kewangan (MoF)
  • Kerajaan Negeri Sabah
  • Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
  • Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
  • Pejabat Peguam Negara (AGC)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif (JPPPET) Sabah
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Penubuhan jawatankuasa khas untuk penstrukturan semula Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun ketiga