SEKTOR TENAGA

TERAS 4: MEMASTIKAN KELESTARIAN INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI SABAH (SABAH ELECTRICITY SUPPLY INDUSTRY (SESI))

INISIATIF 18 (4.2): MENINGKATKAN DAYA HARAP SISTEM PEMBEKALAN ELEKTRIK DI SABAH

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Pelaksanaan projek-projek pinjaman dan geran di bawah RMKe-11 bagi tujuan untuk meningkatkan daya harap sistem bekalan elektrik di Sabah.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Dasar dan Perancangan (DP)
Sektor Tenaga
JABATAN/AGENSI
  • Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik (PPKBES)
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Pelaksanaan projek-projek pinjaman oleh SESB
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun keempat
  1. Pelaksanaan projek-projek geran oleh PPKBES
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun keempat