SEKTOR TENAGA

TERAS 4: MEMASTIKAN KELESTARIAN INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI SABAH (SABAH ELECTRICITY SUPPLY INDUSTRY (SESI))

INISIATIF 19 (4.3): MENGURANGKAN SYSTEM AVERAGE INTERRUPTION DURATION INDEX (SAIDI) DI SEKTOR 1 SABAH KEPADA 200 MINIT / TAHUN / PENGGUNA

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Mengurangkan tempoh gangguan bekalan elektrik dalam sistem pengagihan di Sektor 1 yang meliputi kawasan Kota Kinabalu, Wilayah Persekutuan Labuan, Sandakan dan Tawau.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Dasar dan Perancangan(DP)
Pengarah Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik (PPKBES)
JABATAN/AGENSI
  • Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Bekalan Elektrik Sabah (JKBES)
1 Mesyuarat JKBES telah diadakan
  1. Pemantauan pelaksanaan projek-projek pengurangan SAIDI
Pemantauan pelaksanaan projek-projek pengurangan SAIDI telah diadakan sebanyak sekali
  1. Projek-projek pengurangan SAIDI oleh SESB
    • Cadangan pelaksanaan projek-projek tambahan melalui pemberian dana khas (geran) kepada SESB bagi tahun 2019 dan 2020
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua