SEKTOR TENAGA

TERAS 4: MEMASTIKAN KELESTARIAN INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI SABAH (SABAH ELECTRICITY SUPPLY INDUSTRY (SESI))

INISIATIF 20 (4.4): PERANCANGAN BAGI KERANGKA GRID MIKRO

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Meningkatkan tahap kualiti sistem pembekalan elektrik di kawasan luar bandar.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Dasar dan Perancangan (DP)
JABATAN/AGENSI
  • Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik (PPKBES)
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
  • Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif (JPPPET) Sabah
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun keempat