SEKTOR STI

TERAS 2: MENGUKUHKAN TADBIR URUS

INISIATIF 22 (2.1): PENSTRUKTURAN AGENSI-AGENSI KE ARAH HALA TUJU TERKINI MESTECC

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Penstrukturan semula ke arah hala tuju terkini MESTECC yang terkini bertujuan untuk memperkukuhkan tadbir urus bagi mewujudkan agensi yang dinamik ke arah meningkatkan produktiviti dan keberkesanan jabatan/agensi kerajaan.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Perkhidmatan STI dan Pembudayaan (PSTI)
JABATAN/AGENSI
  • Pusat Sains Negara (PSN)
  • Planetarium Negara (PN)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Kementerian Kewangan (MOF)
  • Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
  • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Penstrukturan Pusat Sains Negara (PSN) dan Planetarium Negara (PN)
Perbincangan Bersama UKAS telah diadakan. Kertas cadangan halatuju PSN dan PN disasarkan siap pada suku tahun kedua.