SEKTOR STI

TERAS 2: MENGUKUHKAN TADBIR URUS

INISIATIF 24 (2.3): PENSTRUKTURAN SEMULA DAN RASIONALISASI AGENSI MESTECC

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Penstrukturan semula jabatan/agensi bertujuan untuk memperkukuhkan tadbir urus bagi mengurangkan pertindihan fungsi dan mewujudkan agensi yang dinamik ke arah meningkatkan produktiviti dan keberkesanan jabatan/agensi kerajaan.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T (TSA)
JABATAN/AGENSI
 • Pusat Sains Negara (PSN)
 • Planetarium Negara
 • Astronautic Technology Sdn. Bhd (ATSB)
 • Malaysia Space Agensi (MySA)
 • Malaysia Nuclear Power Corporation (MNPC)
 • InnoBiologics Sdn Bhd (Innobio)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Kementerian Kewangan (MOF)
 • Kementerian Pertahanan (MINDEF)
 • Jabatan Perdana Menteri (JPM)
 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
 • Kementerian Tanah, Air dan Sumber Asli (KATS)
 • Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
 • Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)
 • Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
 • Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
 • Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
 • Kementerian Dalam Negeri (KDN)
 • Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM)
 • Kementerian Luar Negeri (KLN)
 • Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 • Jabatan Peguam Negara (AGC)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Penstrukturan Semula ATSB
Kelulusan Jemaah Menteri disasarkan diperoleh pada suku tahun kedua.
 1. Penstrukturan Semula InnoBio
Kelulusan Jemaah Menteri disasarkan diperoleh pada suku tahun kedua.
 1. Rasionalisasi Malaysia Nuclear Power Corporation (MNPC)
Kelulusan pembubaran MNPC telah diperoleh. Urusan pembubaran dijangka selesai pada suku tahun keempat.