SEKTOR STI

TERAS 2: MENGUKUHKAN TADBIR URUS

INISIATIF 25 (2.4): MENYEDIAKAN DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIKAL ISO YANG BAHARU UNTUK PENILAIAN KESELAMATAN BAHAN NANO

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Penghasilan dokumen standard ISO baharu untuk menilai keselamatan bahan nano (engineered nanomaterial).
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Pusat Nanoteknologi Kebangsaan (NNC)
Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T (TSA)
JABATAN/AGENSI
  • Jabatan Standards Malaysia (JSM)
  • Universiti Malaya (UM)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perusahaan (MITI)
  • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNKK)
  • Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengemukakan New Work Item Proposal (NWIP) Kepada Jabatan Standards Malaysia (JSM).
New Work Item Proposal (NWIP) telah dikemukakan kepada Jabatan Standards Malaysia (JSM).
  1. Penyediaan maklum balas yang diterima daripada ISO / TC229.
Maklum balas dijangka selesai pada suku tahun kedua
  1. Permohonan dana untuk pengesahkan dan pembangunan ISO TC 229 sepanjang tempoh pembangunan.
Permohonan dana disasarkan selesai pada suku tahun kedua