SEKTOR STI

TERAS 3: MENYATUKAN EKOSISTEM S&T

INISIATIF 28 (3.3): PERKONGSIAN PANGKALAN DATA DAN PERALATAN KEMENTERIAN

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
  • Membangun, memperkaya dan mempromosikan platform bersepadu KRSTE.my dan RADARS untuk perkongsian data S&T.
  • Membangun dan mempromosikan aplikasi mobile platform tempahan perkongsian peralatan saintifik MESTECC
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)
JABATAN/AGENSI
  • Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) termasuk Universiti
  • Pemilik data dan kemudahan gunasama
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
-
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Menaik taraf sistem KRSTE.my sebagai Platform Bersepadu Data dan Maklumat S&T
Kelulusan mesyuarat JTICT & JPICT MESTECC bagi perolehan perkakasan dan perisian telah selesai. Proses Perolehan tender & SST disasarkan pada suku tahun kedua manakala Perolehan dan pemasangan perkakasan & perisian ICT dijangka selesai pada suku tahun keempat.
Platform bersepadu sistem KRSTE.my (2020) disasarkan beroperasi pada suku tahun kedua tahun 2020.
  1. Memperkaya kandungan sistem KRSTE.my.
  • Bilangan jabatan/agensi yang terlibat dalam program memperkaya kandungan KRSTE.my disasarkan 115 agensi [ada suku tahun keempat.
  • 85% penggunaan peralatan pada tahap penggunaan tinggi dan sederhana disasarkan pada suku tahun keempat
  1. Pembangunan Pangkalan Data Mentah Penyelidikan & Sains MESTECC (RADARS)
Platform perkongsian data MESTECC
  1. Promosi KRSTE.my, Platform Perkongsian Kemudahan & Peralatan Saintifik dan RADARS
Sebanyak 3 daripada 12 sasaran sesi promosi sehingga suku tahun keempat telah diadakan.