SEKTOR STI

TERAS 3: MENYATUKAN EKOSISTEM S&T

INISIATIF 29 (3.4): PEMBIAYAAN DANA PEMBANGUNAN TEKNOLOGI KAMPUNG - INISIATIF MySI

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Inisiatif yang menjurus kepada penjanaan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan kampung dan / atau sub-bandar. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi bagi memenuhi keperluan sosial – Inovasi Akar Umbi
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengkomersialan (P)
JABATAN/AGENSI
Pelbagai
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Agensi / Syarikat Berkaitan Kerajaan
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Semakan Semula Rangka Kerja MSI
Pembentangan semakan semula rangka kerja MSI di Mesyuarat Jawatankusa Dana (JKD) telah dilaksanakan
 1. Menetapkan Rangka Kerja Mysi 2019
  • Kriteria
  • Penilaian Dan Penetapan Tapak Projek
  • Petunjuk Penilaian Impak
Penetapan Rangka Kerja MySI 2019 Di Mesyuarat JKD Telah dilaksanakan
 1. Mengenal Pasti, Melaksana, Menilai Permohonan Projek Baharu Dan Projek Replikasi
Pelaksanaan jumlah projek berjaya dikenal pasti, bilangan projek baharu dan bilangan projek replikasi disasarkan pada suku tahun kedua ketiga dan keempat
 1. Promosi Mysi/Penilaian Permohonan/Penyaluran Dana Mysi 2019
Penyaluran danakepada projek yang diluluskan disasarkan pada suku tahun kedua dan ketiga
 1. Pemantauan Projek MySI
Pemantauan projek baharu dan projek replikasi disasarkan pada suku tahun ketiga dan suku tahun keempat
 1. Penilaian Impak
Laporan penilaian impak disasarkan pada suku tahun keempat