SEKTOR STI

TERAS 3: MENYATUKAN EKOSISTEM S&T

INISIATIF 30 (3.5): PUSAT PENGKOMERSIALAN

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Meningkatkan pengkomersialan hasil R&D dengan melihat kepada isu dan cabaran sedia ada
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengkomersialan
JABATAN/AGENSI
 • Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
 • Cradle Fund
 • Malaysia Venture Capital Management¬†(MAVCAP)
 • Kumpulan Modal Perdana (KMP)
 • Malaysia Debt Ventures (MDV)
 • Technology Park Malaysia (TPM)
 • Persatuan Pengurus Inovasi & Teknologi (ITMA)
 • Kementerian/Agensi berkaitan
 • Akademia
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Technology Transfer Offices
 • Industri-industri strategik berkaitan
 • Venture Capitals
 • Technopreneur
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Penyediaan Pelan Tindakan Teknologi Usaha Sama Kebangsaan (National Technology Venture Blueprint)
 • 5 Sesi dengan Kementerian / Agensi Berkaitan da ahli akademik termasuk Persatuan Pengurus Inovasi & Teknologi (ITMA) untuk pengumpulan data telah dilaksanakan
 • Sesi libat urus bersama pihak berkepentingan melalui bengkel disasarkan pada suku tahun kedua
 • Penubuhan jawatankuasa kerja kumpulan panel pakar telah dilaksanakan
 • Pembangunan Pelan Tindakan Teknologi Usaha Sama Kebangsaan disasarkan pada suku tahun kedua manakala pelancaran pelan tersebut disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Memanfaatkan inkubator dan ruang kerja bersama untuk pembangunan usahawan
Program Pembangunan Inkubator disasarkan dilaksanakan pada suku tahun ketiga dan keempat