SEKTOR STI

TERAS 4: MENYERAGAMKAN INISIATIF PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

INISIATIF 33 (4.1): MENAMBAHBAIK AGIHAN PEMBIAYAAN PENYELIDIKAN

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Untuk menjana kekayaan melalui Sains dan Teknologi dengan mengalakkan R&D&C&I selaras dengan kolaborasi kerajaan-industri
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Dana
Bahagian berkaitan di MESTECC (Bahagian Pengkomersialan (PTK), Bahagian Teknologi Strategik & Aplikasi (TSA), Bahagian Data Strategik & Teknologi Masa Hadapan (FT), Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)
JABATAN/AGENSI
-
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
-
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Memuktamadkan Terma Rujukan bagi Mini RMA
Terma Rujukan bagi Mini RMA disasarkan untuk dimuktamad pada suku tahun kedua
  1. Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan
Pelan Pelaksanaan disasarkan untuk dimuktamad pada suku tahun kedua
  1. Mesyuarat bersama bahagian berkaitan, agensi-agensi pembiayaan dan STI
Mesyuarat bersama bahagian berkaitan, agensi-agensi pembiayaan dan STI disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Penubuhan Majlis Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Penubuhan Majlis Pengurusan Penyelidikan (RMC) disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Penubuhan Jawatankuasa Kerja Agensi Pengurusan Penyelidikan (RMA)
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Agensi Pengurusan Penyelidikan (RMA) disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Integrasi semua strategi bagi RMA
Integrasi semua strategi bagi RMA disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Pelan Tindakan RMA
Penyediaan Pelan Tindakan RMA disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Kelulusan Pengurusan Tertinggi
Taklimat dan pembentangan kepada Pengurusan Tertinggi disasarkan pada suku tahun keempat
  1. Penubuhan Mini RMA
Penubuhan Mini RMA disasarkan pada suku tahun keempat