SEKTOR STI

TERAS 4: MENYERAGAMKAN INISIATIF PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

INISIATIF 34 (4.2): PENSTRUKURAN SEMULA AGENSI-AGENSI PEMBIAYAAN

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Menyeragamkan agensi pembiayaan di bawah MESTECC bagi meningkatkan keefisienan struktur pembiayaan
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Dana
JABATAN/AGENSI
 • Jawatankuasa Kerja Technopreneur Funding
 • Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
 • Cradle Fund
 • Malaysia Venture Capital Management¬†(MAVCAP)
 • Kumpulan Modal Perdana (KMP)
 • Malaysia Debt Ventures (MDV)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Memuktamadkan Terma Rujukan untuk Jawatankuasa Kerja Pembiayaan Technopreneurship
Terma Rujukan untuk Jawatankuasa Kerja Pembiayaan Technopreneurship telah dimuktamadkan
 1. Pelantikan Jawatankuasa Kerja Pembiayaan Technopreneurship
Jawatankuasa Kerja Pembiayaan Technopreneurship telah dilantik
 1. Memulakan mesyuarat dan mengariskan Pelan Pelaksanaan
Sebanyak 14 daripada 10 mesyuarat telah diadakan dan menggariskan Pelan Pelaksanaan
 1. Lawatan tapak-Pengumpulan data
Lawatan tapak bagi pengumpulan data disasarkan pada suku tahun kedua
 1. Analisis berdasarkan lima dimensi
Analisis berdasarkan lima dimensi disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Analisis terhadap pemandu dan faktor kejayaan dalam penstrukturan semula
Analisis terhadap pemandu dan faktor kejayaan dalam penstrukturan semula disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Integrasi semua strategi bagi penstrukturan semula
Integrasi semua strategi bagi penstrukturan semula disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Penstrukturan semula Pelan Tindakan
Penstrukturan semula Pelan Tindakan disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Keputusan Pengurusan Tertinggi MESTECC
Taklimat dan pembentangan kepada Pengurusan Tertinggi disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Penyerahan cadangan kepada MKD
Penyerahan cadangan kepada Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD)