SEKTOR STI

TERAS 5: MENINGKATKAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN STI

INISIATIF 35 (5.1): BIOMAS DAN KEMAMPANAN PENGUNAAN SUMBER BIOLOGI

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Mengenalpasti teknologi yang mengeksploitasi sumber biologi bagi penghasilan biopolimer dan tenaga boleh diperbaharui
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T (TSA)
JABATAN/AGENSI
  • InnoBiologics Sdn Bhd. (InnoBio)
  • Institut-Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM)
  • Universiti
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Bioeconomy Corporation
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengenalpasti teknologi yang berpotensi untuk dibangunkan daripada biomass bagi membangunkan biopolimer alternatif yang mesra alam, penghasilan tenaga dan nilai tambahan
  • Mesyuarat bersama pemegang taruh telah diadakan dan disasarkan untuk dilaksanakan pada setiap suku tahun.
  • Teknologi yang berpotensi dibangunkan untuk menghasilkan biopolimer disasarkan dilaksana pada suku tahun keempat