SEKTOR STI

TERAS 5: MENINGKATKAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN STI

INISIATIF 36 (5.2): MENGENALPASTI DAN MENGGALAKKAN PENYELIDIKAN DALAM BIDANG YANG STRATEGIK

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Menggalakkan lebih banyak penyelidikan dalam bidang strategik yang bersesuaian dengan agenda negara. Pembangunan Pelan Hala Tuju Teknologi dan Produk pula akan diselaraskan untuk menaiktaraf serta melonjakkan pembangunan Teknologi Nano untuk percambahan ekonomi negara
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T (TSA)
Pusat Nanoteknologi Kebangsaan (NNC)
JABATAN/AGENSI
Pelbagai agensi
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perusahaan (MITI)
 • Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE)
 • Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)
 • Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
 • Kementerian Pertahanan Malaysia (MOD)
 • Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli (KATS)
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
 • MIMOS
 • Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM)
 • Pelbagai Agensi
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Development of National Nanotechnology Inter-laboratory Network
 • 1 soal selidik, 1 pembangunan mekanisma dan 1 sesi Perbincangan dengan agensi/ Bahagian yang berkaitan
 • 2 test run dan 4 sesi soal selidik dengan pemegang taruh disasarkan pelaksanaan pada suku tahun kedua
 • 4 sesi soal selidik dengan pemegang taruh disasarkan pelaksanaan pada suku tahun ketiga
 • 4 sesi soal selidik dengan pemegang taruh dan 1 cadangan kepada pengurusan MESTECC disasarkan pelaksanaan pada suku tahun keempat
 1. Development of National Nanotechnology Technology and Product Road Maps
 • 3 Sesi Perbincangan Dengan Agensi-agensi dan Pengenalpastian Pelan-pelan Haja Tuju telah dilaksanakan
 • Pelaksanaan Sesi Perbincangan Pemetaan Senario dan Analisis Jurang disasarkan pada suku tahun kedua
 • Sesi Perbincangan Analitik Data Disasarkan Pada Suku Tahun Ketiga
 • Sesi perbincangan Pelan Hala Tuju Teknologi dan Produk untuk bidang penyelidikan tematik nanoteknologi disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Rolling Plan Projects On Nanotechnology
 • Pengenalpastian Agensi-agensi pelaksana kolaboratif strategik telah dilaksanakan dan pengenalpastian projek-projek Rolling Plans, penyediaan cadangan Rolling Plan dan permohonan kepada EPU telah dilaksanakan
 • Pembentangan Projek Ke EPU Disasarkan Pada Suku Tahun Kedua
 1. Request For Proposal Untuk Menggalakkan Kajian Strategik
Pelaksanaan bidang keutamaan yang telah ditetapkan disasarkan pada suku tahun keempat