SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 1: MEMPERKUKUH PENGUATKUASAAN

INISIATIF 41 (1.4): MEMPERKUKUH ARAHAN PEWAKILAN KUASA SEDIA ADA

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Pemantapan Perintah Perwakilan Kuasa bagi memperkasakan penguatkuasaan alam sekitar dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Skop bidang kuasa yang diwakilkan lebih meluas iaitu penyiasatan termasuk pengeluaran kompaun, pendakwaan dan kuasa menangkap
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI)
JABATAN/AGENSI
 • Jabatan Alam Sekitar (JAS)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Polis Diraja Malaysia
 • Tentera Laut Diraja Malaysia
 • Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Jabatan Laut Malaysia
 • Jabatan Laut Wilayah Sabah
 • Jabatan Laut Wilayah Sarawak
 • Jabatan Perikanan Malaysia
 • Jabatan Kastam Diraja Malaysia
 • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
 • Jabatan Pengairan dan Saliran
 • Jabatan Perhutanan Sabah
 • Agensi Pertahanan Awam Malaysia
 • Perbadanan Putrajaya
 • Perbadanan Labuan
 • Dewan Bandaraya
 • Majlis Bandaraya
 • Majlis Perbandaran
 • Majlis Daerah
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Penyediaan data asas tindakan penguatkuasaan semasa oleh pihak yang diwakilkan kuasa
Data asas pelaksanaan perwakilan kuasa oleh agensi yang diwakilkan kuasa telah dilaksanakan
 1. Penyediaan SOP
Prosedur Tetap Operasi telah disediakan
 1. Libat urus bersama pemegang taruh
Sesi libat urus bersama pemegang taruh telah diadakan
 1. Kelulusan bagi draf Perintah Kualiti Alam Sekeliling daripada Jabatan Peguam Negara
Kelulusan draf Perintah Kualiti Alam Sekeliling daripada Jabatan Peguam Negara disasarkan pada suku tahun keempat
 1. ke atas Perintah Kualiti Alam Sekeliling daripada Menteri
Pengesahan ke atas Perintah Kualiti Alam Sekeliling daripada Menteri disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa) di Warta
Pewartaan perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa) disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Laporan bilangan penguatkuasaan yang dijalankan oleh agensi yang diwakilkan kuasa dan kesan terhadap komuniti kepada Menteri
Laporan bilangan penguatkuasaan yang dijalankan oleh agensi yang diwakilkan kuasa dan kesan terhadap komuniti disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Tindakan perundangan untuk memasukkan kuasa pendakwaan kepada agensi yang diwakilkan kuasa
Pewartaan perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa) disasarkan pada suku tahun keempat