SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 1: MEMPERKUKUH PENGUATKUASAAN

INISIATIF 42 (1.5): REFORMASI UNDANG-UNDANG DAN PENGGUBALAN RANG-RANG UNDANG-UNDANG (RUU) PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Matlamat utama penggubalan akta baru adalah untuk memperkukuh dan memantapkan pelaksanaan tugas-tugas JAS selaras dengan perkembangan terkini pengurusan dan isu-isu alam sekitar, penggunaan teknologi kawalan pencemaran yang terbaik dan obligasi negara terhadap konvesyen antarabangsa.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI)
JABATAN/AGENSI
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Jabatan Peguam Negara
 • Ahli Parlimen
 • Industri
 • Penggerak Projek
 • Badan Bukan Kerajaan (NGOs)
 • Perunding Projek
 • Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri
 • Badan Berkanun
 • Institusi Pendidikan
 • Orang awam
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Rundingan bersama dengan Ahli Parlimen
Rundingan bersama dengan Ahli Parlimen disasarkan pelaksanaan pada suku tahun kedua
 1. Rundingan bersama pihak berkepentingan berkaitan RUU Perlindungan Alam Sekitar
Rundingan bersama pihak berkepentingan berkaitan RUU Perlindungan Alam Sekitar disasarkan dilaksana pada suku tahun kedua
 1. Kelulusan bagi RUU Perlindungan Alam Sekitar daripada Jabatan Peguam Negara
Kelulusan bagi RUU Perlindungan Alam Sekitar daripada Jabatan Peguam Negara disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Rang Undang-Undang Perlindungan Alam Sekitar dibentangkan di Parlimen
Pelaksanaan RUU Perlindungan Alam Sekitar disasarkan dibentang di Parlimen pada suku tahun keempat