SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 1: MEMPERKUKUH PENGUATKUASAAN

INISIATIF 45 (1.8): MEWUJUDKAN PROSEDUR BAGI PERMOHONAN LESEN FASILITI RAWATAN KENDERAAN DISAHKAN

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Ke arah Mewujudkan Kemudahan Rawatan Automotif Berlesen Authorised Automotive Treatment Facilities (AATF) di Malaysia
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI)
JABATAN/AGENSI
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Agensi Kerajaan (Pusat dan Kerajaan Negeri)
 • Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)
 • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
 • Kementerian Pengangkutan (MOT)
 • Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
 • Pihak Berkuasa Tempatan
 • Persatuan
 • Badan bukan kerajaan (NGO)
 • Orang awam
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Sesi libat urus Bersama pihak berkepentingan
Sesi libat urus telah diadakan pada suku tahun pertama dan disasarkan diadakan sekali lagi pada suku tahun kedua
 1. Garispanduan Prosedur Permohonan Lesen Bagi Kemudahan Rawatan Automotif Berlesen (Authorised Automotive Treatment Facilities (AATF)
Dokumen garis panduan sedang dalam penyediaan.
 1. Mewujudkan Pelan Komunikasi bagi Pengendalian Kenderaan Terbiar / Ditinggalkan
Pelan komunikasi telah disediakan
 1. Kemudahan Rawatan Automotif Berlesen (Authorised Automotive Treatment Facilities (AATF)
Sekurang-kurangnya 6 buah Kemudahan Rawatan Automotif Berlesen (Authorised Automotive Treatment Facilities -AATF) diwujudakan menjelang suku tahun keempat
 1. Kesedaran Awam
Program kesedaran awam disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Publisiti dan Sebaran Awam (Media)
Hebahan media disasarkan pada suku tahun keempat