SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 2: MENINGKATKAN PENGLIBATAN

INISIATIF 46 (2.1): PROGRAM PENGLIBATAN INDUSTRI – PENGURUS KELESTARIAN ALAM SEKITAR

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Memudahcara Komuniti yang Dikawal Selia/ Pengurus Kelestarian Alam Sekitar ke Arah Pematuhan Alam Sekitar bagi meningkatkan kesedaran alam sekitar terhadap orang awam.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI)
JABATAN/AGENSI
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Kerajaan Negeri
 • Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
 • Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM)
 • Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
 • Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 • Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS)
 • Industri
 • Badan Bukan Kerajaan
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Kelulusan kertas cadangan penganjuran
Kelulusan telah diperoleh
 1. Sambutan Hari Bumi
Penganjuran pada 21 April 2019
 1. Program Hari Alam Sekitar Sedunia
Sambutan disasarkan pada suku tahun kedua
 1. Sesi Dialog dengan industri
Sambutan disasarkan pada suku tahun kedua
 1. Program Hari Ozon Sedunia
Sambutan disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Bengkel di bawah Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar (SLAAS)
Sambutan disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Penganugerahan SLAAS
Sambutan disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Program Hari Alam Sekitar Negara (HASN)
Sambutan disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Pameran interaktif
Sambutan disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Program Outreach Komuniti
Sambutan disasarkan pada suku tahun keempat