SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 2: MENINGKATKAN PENGLIBATAN

INISIATIF 48 (2.3): PENYEDIAAN GARIS PANDUAN BERKAITAN METODOLOGI NUDGE DALAM MEMPERKASAKAN PENGURUS KELESTARIAN ALAM SEKITAR

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Nudge (dorongan) bertujuan untuk merangsang dan memupuk amalan perilaku pro-alam untuk memelihara dan memulihara alam sekitar
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI)
JABATAN/AGENSI
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Pihak berkuasa Tempatan
  • Industri
  • Penggerak Projek
  • Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)
  • Badan Bukan Kerajaan (NGO)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Menubuhkan Jawatankuasa bagi Nudge
Jawatankuasa Nudge telah ditubuhkan
  1. Penyediaan dokumen panduan
Dokumen panduan disasarkan siap pada suku tahun kedua
  1. Pelaksanaan dan menjalankan pengukuran
Sasaran pada suku tahun keempat
  1. Lawatan benchmark/ projek demonstrasi.
Sasaran pada suku tahun keempat