SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 2: MENINGKATKAN PENGLIBATAN

INISIATIF 50 (2.5): GREEN FINANCING

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
  • Green Financing Taskforce distruktur berdasarkan model UK’s Green Financing Task Force.
  • Halatuju Pembiayaan Hijau “Green Financing Roadmap” ,(Malaysia sebagai hab pembiayaan hijau) menjelang akhir 2019 bagi projek-projek di ASEAN.
  • Taskforce yang dibentuk ini diketuai oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
  • Antara tujuan dokumen ini adalah untuk meningkatkan kesedaran, kepentingan dan keperluan pembiayaan hijau serta pembangunan kapasiti di kalangan institusi kewangan.
  • Dokumen ini juga bertujuan untuk menggalakkan inovasi kewangan agar lebih banyak projek-projek Tenaga Boleh Baharu (RE) / Energy Efficiency (EE) serta Alam Sekitar dapat dibiayai.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Eko-Inovasi
JABATAN/AGENSI
Malaysia Green Technology Corporation (MGTC)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
-
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Penyediaan draf dokumen Green Financing Roadmap
Penyediaan draf disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Keputusan Pengurusan Tertinggi
Pembentangan disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Penyediaan Pelan Komunikasi
Pelan Komunikasi disasrkan siap pada suku tahun ketiga
  1. Green Financing Roadmap (“Halatuju Pembiayaan Hijau”) (untuk pembangunan projek infrastruktur di Malaysia serta ASEAN)
Dokumen disasarkan siap pada suku tahun keempat