SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 4: MENANGANI PERUBAHAN IKLIM

INISIATIF 59 (4.6): BEKERJASAMA DENGAN NADMA UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DAN MENAMBAH BAIK AMARAN AWAL SERTA TINDAK BALAS KEPADA BENCANA ALAM YANG BERPOTENSI

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Meningkatkan kesedaran awam mengenai cuaca ekstrem, gempa bumi dan tsunami melalui pelaksanaan kempen kesedaran awam dan menyertai latih amal tsunami anjuran NADMA
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Perkhidmatan STI dan Pembudayaan (PSTI)
JABATAN/AGENSI
Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)
  • Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
  • Pusat STEM Negara
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengadakan kempen kesedaran awam mengenai cuaca ekstrem, gempa bumi dan tsunami.
Sebanyak 2 daripada 10 program telah dilaksanakan dengan penglibatan seramai 570 daripada 2,500 yang disasarkan sehingga suku tahun keempat.