KECEMERLANGAN ORGANISASI

TERAS 1: MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM BUDAYA KERJA

INISIATIF 61 (1.1): APLIKASI INTERAKTIF (GAMIFICATION)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Membangunkan Aplikasi Interaktif Gamifikasi secara dalaman bagi kemudahan warga MESTECC yang meliputi kuiz, aktiviti interaktif dan sebagai satu platform komunikasi warga MESTECC.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)
Unit Komunikasi Korporat MESTECC
Unit Integriti MESTECC
JABATAN/AGENSI
Belum dilibatkan pada masa ini
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Kementerian
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Perancangan dan Kajian Keperluan
Pelaksanaan Kajian Keperluan selesai
  1. Rekabentuk dan pembangunan
Rekabentuk dan pembangunan aplikasi telah disediakan
  1. Pengujian, pelaksanaan dan pelaporan
Penggunaan aplikasi disasarkan pada suku tahun kedua sehingga suku tahun ketiga
  1. Pelaporan penilaian penggunaan
Bilangan pengguna aplikasi untuk pelaporan penilaian penggunaan disasarkan pada suku tahun ketiga