KECEMERLANGAN ORGANISASI

TERAS 1: MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM BUDAYA KERJA

INISIATIF 62 (1.2): TASKA

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Penubuhan Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) di MESTECC ini bertujuan untuk memberi kemudahan dan memenuhi keperluan kakitangan MESTECC (Work-Life Balance) untuk menghantar dan menempatkan anak-anak sewaktu mereka bekerja. Di samping itu, kakitangan dapat menguruskan anak-anak dan juga dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan bahan api kenderaan memandangkan TASKA ini terletak di tempat kerja iaitu di bangunan Kementerian.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Pentadbiran
JABATAN/AGENSI
Tidak Berkenaan
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 • Jabatan Kerja Raya (JKR)
 • Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian (JKPTG)
 • Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta (JPPH)
 • BOMBA
 • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Kerja naik taraf dan serahan TASKA oleh JKR
Penyerahan projek TASKA kepada JKR telah dilakukan dan kerja-kerja naik taraf sedang dilaksanakan
 1. Penilaian harga oleh JPPH dan Kelulusan Jabatan/Agensi berkaitan
Penilaian kadar sewaan telah diluluskan oleh JPPH
 1. Penubuhan Jawatankuasa berkaitan spesifikasi operasi, operator, anak-anak & pemantauan
Sebanyak 3 Jawatankuasa berkaitan TASKA telah ditubuhkan
 1. Sebanyak 3 Jawatankuasa berkaitan TASKA telah ditubuhkan
Perolehan aset TASKA disasarkan pada suku tahun ketiga
 1. Pemilihan operator, anak-anak
Pelantikan operator TASKA disasarkan pada suku tahun kedua
 1. Pengoperasian Taska
TASKA disasarkan beroperasi pada suku tahun ketiga