KECEMERLANGAN ORGANISASI

TERAS 1: MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM BUDAYA KERJA

INISIATIF 63 (1.3): COFFEE CORNER

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Sudut Coffee Corner di setiap Bangunan Blok C4 dan C5 diwujudkan bagi menyediakan kemudahan dan memenuhi keperluan kakitangan MESTECC (Work – Life Balance). Ruang santai ini juga boleh berfungsi sebagai tempat perbincangan dan ruang rehat.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Pentadbiran
JABATAN/AGENSI
Tidak Berkenaan
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)
  • Vendor vending mechine
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mengenal pasti ruang dan lokasi
2 ruang dan lokasi untuk di jadikan Coffee Corner dikenal pasti
  1. Permohonan Kelulusan Sewaan
Surat Permohonan sewaan kepada BPH diluluskan
  1. Kelulusan Sewaan Ruang dari BPH
Kelulusan untuk sewaan ruang daripada pihak BPH disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Kerja-kerja pengubahsuaian ruang
Pelaksanaan kerja-kerja pengubahsuaian ruang di Blok C5 dan Blok C4 disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Perolehan
Perolehan Aset & Kelengkapan disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Mewujudkan coffee corner di Blok C5
Pengoperasian Coffee Corner di Blok C5 disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Mewujudkan coffee corner di Blok C4
Pengoperasian Coffee Corner di Blok C4 disasarkan pada suku tahun ketiga