KECEMERLANGAN ORGANISASI

TERAS 2: MENCIPTA PENGALAMAN PEKERJA YANG HEBAT

INISIATIF 64 (2.1): CATALYST PROGRAMME

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Pelaksanaan tugasan / projek khas oleh pegawai berprestasi tinggi di Ibu Pejabat MESTECC yang bertujuan untuk memberi ruang pendedahan kepada pegawai-pegawai yang terlibat, di samping untuk mempertingkatkan dan memanfaatkan kemahiran, pengetahuan serta keupayaan pegawai-pegawai tersebut.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
JABATAN/AGENSI
Tidak Berkenaan
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
MESTECC
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Pemilihan calon pegawai berprestasi tinggi
30 pegawai berprestasi tinggi telah dipilih
  1. Taklimat kepada pegawai terpilih (sesi kick-off)
Sesi taklimat kepada pegawai terpilih (sesi kick-off) telah diadakan
  1. Pelaksanaan projek / tugasan khas oleh pegawai terpilih
6 projek/ tugasan khas oleh pegawai terpilih dan sesi perjumpaan/ perbincangan bersama YBM disasarkan dilaksana pada suku tahun kedua
  1. Penyediaan dan penyelarasan laporan
Penyediaan dan penyelarasan laporan lengkap projek/ tugasan khas disasarkan siap pada suku tahun ketiga