KECEMERLANGAN ORGANISASI

TERAS 3: MENGGALAKKAN PEMBANGUNAN PEKERJA BERPOTENSI TINGGI

INISIATIF 65 (3.1): PROGRAM APPRENTICESHIP

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Inisiatif ini menyediakan platform untuk pendedahan dan penglibatan pegawai bersama Pengurusan Tertinggi Kementeria/Jabatan dan Agensi MESTECC. Sesi interaksi di antara mentor dan apprentices merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbingan dan sokongan secara profesional kepada apprentices yang terbuka pelbagai gred dan jawatan dari segi aspek kemahiran dan pengetahuan termasuk tacit knowledge.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Sektor Pengurusan
JABATAN/AGENSI
26 Jabatan dan Agensi di bawah MESTECC
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
MESTECC
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Taklimat kepada Pengurus Sumber Manusia Jabatan & Agensi
Sesi taklimat kepada Pengurus Sumber Manusia Jabatan & Agensi telah diadakan
  1. Sesi latihan/ penerangan kepada mentor & penyelaras
Bengkel Training Of Trainers telah dilaksanakannt
  1. Tentukan bilangan kumpulan apprentice
Disasarkan pelaksanaan Jabatan & Agensi menetapkan bilangan kumpulan apprentice (sekurang-kurangnya satu kumpulan) yang hendak dilaksanakan mengikut kesesuaian organisasi pada suku tahun kedua
  1. Penilaian Pra-Program
Pelaksanaan penilaian melalui aplikasi gamification disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Sesi 1 perjumpaan mentor-apprentice
Pelaksanaan sesi interaksi mentor dan apprentice disasarkan pada suku tahun kedua
  1. Sesi 2 perjumpaan mentor-apprentice
Pelaksanaan sesi interaksi mentor dan apprentice disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Sesi 3 perjumpaan mentor-apprentice
Pelaksanaan sesi interaksi mentor dan apprentice disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Penilaian Pasca Program
Pelaksanaan membuat penilaian melalui aplikasi gamification disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Laporan Program
Disasarkan pelaksanaan penyediaan laporan lengkap mengikut format yang ditetapkan pada suku tahun keempat
  1. Sesi pengiktirafan & penghargaan
Pelaksanaan sesi pengiktirafan dan penghargaan disasarkan pada suku tahun keempat