KECEMERLANGAN ORGANISASI

TERAS 3: MENGGALAKKAN PEMBANGUNAN PEKERJA BERPOTENSI TINGGI

INISIATIF 66 (3.2): CEO SPARKZ

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Melaksanakan sesi perkongsian ilmu bagi menyediakan platform komunikasi di antara high impact leader dari agensi swasta termasuk industri dengan warga MESTECC untuk:
  • Berkongsi inspirasi dan motivasi daripada para panel yang dikenal pasti dengan warga MESTECC serta Jabatan/ Agensi di bawahnya;
  • Menambah pengetahuan dan pengalaman baharu kepada warga MESTECC serta Jabatan/ Agensi di bawahnya; dan
  • Membangunkan pekerja yang berpotensi tinggi di kalangan warga MESTECC serta Jabatan/ Agensi di bawahnya.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Sektor Pengurusan
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
JABATAN/AGENSI
Tidak Berkenaan
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
MESTECC
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Membuat hebahan Program CEO Sparkz kepada warga MESTECC/ Jabatan/ Agensi
1 hebahan Program CEO Sparkz kepada warga MESTECC/ Jabatan/ Agensi telah dilaksanakan
  1. Melaksanakan Program CEO Sparkz
1 Program CEO Sparkz telah diadakan
  1. Melaksanakan penilaian keberkesanan Program CEO Sparkz
Laporan penilaian keberkesanan Program CEO Sparkz siap dilaksanakan