ISU-ISU STRATEGIK

TERAS 1: PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

INISIATIF 67 (1.1): PENGENALPASTIAN AKTA DAN POLISI (BAHARU DAN PINDAAN)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Inisiatif ini bertujuan untuk mengenal pasti dan memantau Akta/Polisi Baharu yang sedang dibangunkan atau pindaan terhadap Akta/ Polisi sedia ada. Ini bagi memastikan perancangan dan pelakasanaan bagi program/aktiviti yang disasarkan mempunyai punca kuasa semasa yang relevan dan selari dengan hala tuju semasa negara.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Perancangan Strategik (PS)
Sektor Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)
Sektor Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (AS)
JABATAN/AGENSI
 • Agensi Nuklear Malaysia (ANM)
 • Malaysia Space Agency (MySA)
 • Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MITI)
 • Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE)
 • Kementerian Sumber Manusia (MOHR)
 • Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT)
 • Kementerian Pembangunan Usahawan (MED)
 • Kementerian Luar Negeri (KLN)
 • Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
 • Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli (KATS)
 • Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)
 • Kementerian Perbadanan Malaysia (MOD)
 • Jabatan Peguam Negara (AGC)
 • Majlis Keselamatan Negara (MKN)
 • Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (MCMC)
 • Maritime Institute of Malaysia (MIMA)
 • Pusat Hidrografi Negara
 • Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta
 • Jabatan/Agensi MESTECC
 • SME Corp
 • Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
 • Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
 • Industri
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Kajian Semula Dasar Sains, Teknologi Dan Inovasi Negara (DSTIN) 2021-2030 Dan Pelan Induk STI Negara (STIMP) 2020-2030.
 • Dokumen kajian Dasar Sains Negara Dan Pelan Pelaksanaan telah dilaksanakan
 • Pengharmonian dokumen laporan kajian kepada draf dokumen dasar disasarkan pada suku tahun kedua
 • Libat urus dengan pemegang taruh disasarkan pada suku tahun ketiga
 • Kelulusan pihak pengurusan dan pelan komunikasi disasar pada suku tahun keempat
 1. Pelan Tindakan Nanoteknologi 2019-2030
 • Sesi libat urus bersama pemegang taruh di sasarkan pada suku tahun kedua
 • Sesi Perbincangan Dengan Unit Perancang Ekonomi (EPU) disasarkan Pada Suku Tahun Kedua
 1. Pelan Strategik Oseanografi Kebangsaan 2019-2025
Pembentangan draf pelan kepada pengurusan atasan MESTECC disasarkan pada suku tahun keempat
 1. Regulatory Policy Statement And Strategy For Nuclear And Radiation Safety
Draf disasarkan untuk disemak dan diteliti di peringkat MESTECC pada suku tahun kedua
 1. Peaceful Use of Ionising Radiation Bill
Pindaan kepada draf berdasarkan keputusan sesi libat urus bersama YBM Dan Ahli Parlimen telah dilaksanakan
Maklum balas MESTECC berdasarkan komen/ulasan AGC disasarkan pada suku tahun kedua
 1. Rang Undang-undang Angkasa Negara
Draf Rang Undang-undang Angkasa Negara telah disediakan
Sesi libat urus bersama pihak yang berkepentingan disasarkan diadakan pada suku tahun kedua
 1. Pelan Hala Tuju Polar Negara 2019-2030
Perbincangan Hala Tuju telah diadakan bersama semua pemegang taruh berkaitan dan penyediaan Kertas Jemaah Menteri disasarkan pada suku tahun kedua.
 1. Rang Undang-undang (RUU) Antartika
Semakan draf RUU Antartika serta maklum balas lanjut oleh pihak AGC disasarkan pada suku tahun keempat