ISU-ISU STRATEGIK

TERAS 2: MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN

INISIATIF 69 (2.1): KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DI SEMUA JABATAN/AGENSI

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Mengukur tahap kepuasan pelanggan dan mengambil tindakan penambahbaikan terhadap perkhidmatan yang disediakan.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Unit Komunikasi Korporat MESTECC
JABATAN/AGENSI
Unit Komunikasi Korporat Semua 27 Agensi dibawah MESTECC
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Agensi Kerajaan, Industri, Akademia, Media, Orang Awam
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Analisis Kajian Kepuasan Pelanggan (KKP) 2018
Pelaksanaan laporan analisis selesai
  1. Mengenalpasti Tindakan Penambahbaikan KKP 2018
Pelaksanaan Mesyuarat/ kursus/ Kempen Kesedaran disasarkan pada suku tahun kedua sehingga suku tahun keempat
  1. Bengkel Engagement Bersama Pegawai Perhubungan Awam Jabatan/Agensi MESTECC
Bengkel sesi libat urus bersama Pegawai Perhubungan Awam Jabatan/ Agensi MESTECC diadakan
  1. Penyediaan soalan kajian KKP 2019 merentasi semua jabatan/agensi mengambilkira penambahbaikan
1 draf soalan standard KKP telah disediakan
  1. Melaksanakan KKP 201
KKP 2019 disasarkan pelaksanaan pada suku tahun ketiga sehingga suku tahun keempat
  1. Analisis Kajian Kepuasan Pelanggan (KKP) 2019
Analisis Kajian Kepuasan Pelanggan (KKP) 2019 disasarkan siap pada suku tahun keempat