ISU-ISU STRATEGIK

TERAS 2: MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN

INISIATIF 70 (2.2): SISTEM ADUAN BERSEPADU MERENTASI AGENSI (SISPAA)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Melaksanakan Sistem Pengurusan Aduan Awam yang melibatkan 8 Jabatan
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Unit Komunikasi Korporat MESTECC
JABATAN/AGENSI
Pegawai Aduan 8 Agensi di bawah MESTECC
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Agensi Kerajaan, Industri, Akademia, Media, Orang Awam
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Mesyuarat Pengurusan Aduan / Engagement Bersama Jabatan/ Agensi
    (Arahan pelaksanaan SISPAA secara rasmi)
Sesi libat urus bersama Jabatan/ Agensi
  1. Penyelarasan Pembangunan Konfigurasi SISPAA MESTECC
Pelaksanaan 2 siri Konfigurasi (mesyuarat/bengkel /perbincangan dll)
  1. Sistem SISPAA beroperasi di 8 Jabatan/Agensi
Sistem SISPAA disasarkan beroperasi pada suku tahun kedua sehingga suku tahun ketiga