ISU-ISU STRATEGIK

TERAS 3: PUBLISITI & KOMUNIKASI

INISIATIF 71 (3.1): PELBAGAI KAEDAH KOMUNIKASI (PC/PR/INFOGRAFIK/VIDEO/ARTIKEL DLL) MENGENAI INISIATIF & POLISI MESTECC SECARA BERKALA/MINGGUAN

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Menyebarluaskan informasi mengenai inisiatif MESTECC 2019 kepada umum
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Bahagian Perancangan Strategik (PS)
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)
Sektor Tenaga
Sektor STI
Sektor Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
JABATAN/AGENSI
Unit Komunikasi korporat (UKK), Semua 27 Agensi dibawah MESTECC
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Agensi Kerajaan, Industri, Akademia, Media, Orang Awam
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. KOMUNIKASI INISIATIF MESTECC 2019
  • Penyediaan microsite Inisiatif MESTECC 2019
  • Penyediaan perancangan aktiviti mingguan untuk mengkomunikasikan inisiatif MESTECC
  • Penyediaan key messaging (sektor dan kementerian) untuk dijadikan input dalam setiap aktiviti hebahan (Key Messaging yang mendapat kelulusan Pengurusan MESTECC)
 • Microsite boleh dilayari dari https://inisiatif.mestecc.gov.my melalui desktop menggunakan pelayar chrome. Penambahbaikkan dan informasi semasa dikemaskini sepanjang tahun.
 • Kalendar aktiviti komunikasi telah disediakan
 • Key messaging dan penyediaan laporan pelaksanaan disasarkan pada suku tahun kedua
 1. PENGUKUHAN KOMUNIKASI POLISI
  • Mengenal Pasti Dan Menyediakan Senarai Polisi / Akta Utama MESTECC Yang Sedang Berkuat Kuasa Untuk Dimuatnaik Ke Portal MESTECC Bagi Hebahan/ Kesedaran Umum
  • Menghasilkan Info Grafik Atau Video Bagi Polisi-polisi Terpilih Untuk Hebahan Di Media Sosial
  • Hebahan Melalui Media Arus Perdana (Sidang Media, Siaran Media, Temu Bual, Pesanan Khidmat Masyarakat, Artikel Dll) / Komunikasi Bersemuka / Bahan Bercetak.
 • Senarai polisi Polisi / Akta Utama MESTECC yang sedang berkuat kuasa telah dimuatnaik
 • Info grafik/video telah dihasilkan pada suku tahun pertama.
 • Penghasilan 8 infografik setiap bulan disasarkan bermula suku kedua hingga suku ketiga.
 • Hebahan melalui arus perdana disasarkan sekurang-kurangnya 3 bagi setiap bulan pada suku tahun kedua hingga keempat.