ISU-ISU STRATEGIK

TERAS 3: PUBLISITI & KOMUNIKASI

INISIATIF 72 (3.2): MELIBATKAN AHLI PARLIMEN DAN AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI DENGAN DASAR/ISU

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Inisiatif ini bertujuan menyediakan platform kepada Ahli-ahli Yang Berhormat (Senator, Ahli Parlimen dan ADUN) memahami peranan dan fungsi utaman MESTECC terutamanya yang melibatkan inisiatif/ dasar/ Rang Undang-Undang (RUU). Usaha ini juga dilaksanakan bagi meningkatkan kerjasama dua hala antara kementerian dan Ahli-ahli Yang Berhormat.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Perancangan Strategik
JABATAN/AGENSI
 • Akademi Sains Malaysia (ASM)
 • Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT)
 • Malaysia Space Agency (MySA)
 • Agensi Nuklear Malaysia (ANM)
 • Jabatan Kimia Malaysia (KimiaMalaysia)
 • Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)
 • Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)
 • Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 • Planetarium Negara
 • Pusat Sains Negara (PSN)
 • Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA)
 • Suruhanjaya Tenaga (ST)
 • MyPower
 • Malaysia Green Technology Corporation (MGTC)
 • Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
 • Technology Park Malaysia (TPM)
 • NanoMalaysia Berhad (NMB)
 • National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)
 • InnoBiologics Sdn. Bhd (InnoBio)
 • Yayasan Hijau (YaHijau)
 • Yayasan Inovasi Malaysia (YIM)
 • Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)
 • Kumpulan Modal Perdana (KMP)
 • Malaysia Debt Ventures (MDV)
 • Malaysia Venture Capital Management (MAVCAP)
 • Cradle Fund
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Parlimen MalaysiaKementerian berkaitan
Kerajaan Negeri
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Sesi libat urus berkenaan dasar dan isu MESTECC
Sesi libat urus Bersama Ahli Dewan Negara, Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri telah diadakan pada 28 Januari 2019. Sesi libat urus seterusnya disasarkan pada suku tahun kedua.