ISU-ISU STRATEGIK

TERAS 3: PUBLISITI & KOMUNIKASI

INISIATIF 73 (3.3): BAIK KEBERKESANAN PENGLIBATAN MEDIA (MEDIA ENGAGEMENT)

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Meraikan para pengamal media atas sumbangan dalam menyampaikan maklumat dan agenda Kementerian kepada rakyat dan mewujudkan hubungan yang harmoni antara Pengurusan Tertinggi MESTECC dengan pihak media
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Unit Komunikasi Korporat MESTECC
JABATAN/AGENSI
Media
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
Parlimen Malaysia
Kementerian berkaitan
Kerajaan Negeri
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Temu Mesra Bersama Media
Sesi temu mesra media disasarkan pada suku tahun kedua sehingga suku tahun keempat
  1. Lawatan Ke Agensi-agensi Media
2 sesi lawatan ke agensi media telah dilaksanakan